[1]
A. M. Rahanyamtel, “Peningkatan Hasil Belajar Al-Qur’an Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Peserta Didik Kelas XI MAN Manokwari”, Al-Minhaj : Jurnal Pendidikan Islam, vol. 6, no. 1, pp. 67–80, Feb. 2023.