1.
Rahanyamtel AM. Peningkatan Hasil Belajar Al-Qur’an Dengan Menggunakan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) Pada Peserta Didik Kelas XI MAN Manokwari. Al-Minhaj : Jurnal Pendidikan Islam [Internet]. 2023 Feb. 1 [cited 2024 Jun. 25];6(1):67-80. Available from: https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/alminhaj/article/view/4021