[1]
Mahmudah, N. and Supiah, S. 2018. Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita. Al-Mizan (e-Journal). 14, 2 (Dec. 2018), 162–179. DOI:https://doi.org/10.30603/am.v14i2.741.