Mahmudah, N., & Supiah, S. (2018). Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita. Al-Mizan (e-Journal), 14(2), 162–179. https://doi.org/10.30603/am.v14i2.741