Husain, S. W. (2017). Mediation Optimization in Gorontalo Religion Court. Al-Mizan (e-Journal), 13(2), 204–226. https://doi.org/10.30603/am.v13i2.854