Hasan, Asyari, Nofrianto, and Muhammad Raja Perkasa Alam Harahap. 2021. “Analisis Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pembatalan Keberangkatan Jamaah Haji: (Studi Pendekatan Qawa’id Ushuliyah Dan Fiqhiyah Dalam Lingkup Fikih Muamalah)”. Al-Mizan 17 (2):307-18. https://doi.org/10.30603/am.v17i2.2349.