Mahmudah, Nurul, and Supiah Supiah. 2018. “Kajian Sosiologi Dalam Fikih Kepemimpinan Wanita”. Al-Mizan (e-Journal) 14 (2):162-79. https://doi.org/10.30603/am.v14i2.741.