Mahmudah, N. and Supiah, S. (2018) “Kajian Sosiologi dalam Fikih Kepemimpinan Wanita”, Al-Mizan (e-Journal), 14(2), pp. 162–179. doi: 10.30603/am.v14i2.741.