Husain, S. W. (2017) “Mediation Optimization in Gorontalo Religion Court”, Al-Mizan (e-Journal), 13(2), pp. 204–226. doi: 10.30603/am.v13i2.854.