Mahmudah, N., and S. Supiah. “Kajian Sosiologi Dalam Fikih Kepemimpinan Wanita”. Al-Mizan (e-Journal), vol. 14, no. 2, Dec. 2018, pp. 162-79, doi:10.30603/am.v14i2.741.