[1]
M. .-. Rusli, “MENAKAR PEMIKIRAN FIQIH SOSIAL M.A. SAHAL MAHFUDH UNTUK KEMASLAHATAN UMAT ”, JF, vol. 18, no. 1, Dec. 2021.