[1]
M. .-. Rusli, “Pemikiran Keagamaan & Kebangsaan Gus Dur”, JF, vol. 12, no. 1, pp. 50–71, Jun. 2015.