[1]
R. Rudiyanto and S. Syawaluddin, “Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah dalam Menggunakan Automatic Teller Machine (ATM) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo”, md, vol. 3, no. 2, pp. 138–148, Aug. 2020.