1.
Rudiyanto R, Syawaluddin S. Analisis Tingkat Kepuasan Nasabah dalam Menggunakan Automatic Teller Machine (ATM) Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Gorontalo. md [Internet]. 2020 Aug. 2 [cited 2024 Jun. 25];3(2):138-4. Available from: https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/md/article/view/2025