(1)
Idris, I.; Idris, I. Emotional Freedom Technique Dalam Mengatasi Kecemasan Siswa Menghadapi Ujian. Tadbir 2019, 7, 106-115.