(1)
Mahdayeni, M.; Alhaddad, M. R.; Saleh, A. S. Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan). Tadbir 2019, 7, 154-165.