AMIR, S.; DAMHURI; TITA ROSTITAWATI. Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, v. 7, n. 2, p. 116-125, 1 Aug. 2019.