MAHDAYENI, M.; ALHADDAD, M. R.; SALEH, A. S. Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, v. 7, n. 2, p. 154-165, 1 Aug. 2019.