Asy’ari, Asy’ari, Dwi Ajeng Maulidya Makalao, and Irawan Irawan. 2023. “ANALISIS METODE PENELITIAN KUANTITATIF DALAM MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM”. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 11 (2):152-75. https://doi.org/10.30603/tjmpi.v11i2.3796.