[1]
S. Amir, Damhuri, and Tita Rostitawati, “Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Peserta Didik di SMA Negeri 1 Telaga Biru”, Tadbir, vol. 7, no. 2, pp. 116-125, Aug. 2019.