Mahdayeni, M., M. R. Alhaddad, and A. S. Saleh. “Manusia Dan Kebudayaan (Manusia Dan Sejarah Kebudayaan, Manusia Dalam Keanekaragaman Budaya Dan Peradaban, Manusia Dan Sumber Penghidupan)”. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, Vol. 7, no. 2, Aug. 2019, pp. 154-65, doi:10.30603/tjmpi.v7i2.1125.