Kobandaha, Istianah Masruroh, and Burhanudin Abdul Karim Mantau. “UTILIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ATTRACTING PUBLIC INTEREST IN MADRASAH”. Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, vol. 11, no. 1, Mar. 2023, pp. 65-74, doi:10.30603/tjmpi.v11i1.3390.